Stroje a zariadenia

Súčasťou tejto časti je našich TOP 12. V nej Vám prinášame skrátený prehľad produktov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej kamenárskej spoločnosti, ktorá sa venuje spracovaniu kameňa alebo samotnej výrobe produktov z kameňa.

Materiály

Okrem strojov na opracovanie kameňa Vám naša spoločnosť ako neoddeliteľnú súčasť nášho portfólia prináša aj širokú ponuku kamenného materiálu, ako je mramor, žula či onyx.

Zobraziť materiály

Tento projekt:

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti Stoco, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti inováciou produktu.

Prijímateľ NFP:

STOCO, s.r.o.
Slovenská 93
040 01 Košice
www.opvai.sk