Vákuové manipulátory STOCO

Manipulátory 

Pre manipuláciu s kamennými doskami sa stále viac používa kombinácia zdvíhacieho zariadenia (napr. stĺpový alebo portálový žeriav ) a podtlakových manipulátorov. Tieto podtlakové manipulátory umožňujú vďaka zariadeniu na vytváranie podtlaku uchytiť a manipulovať s neporéznymi materiálmi.

Vákuový manipulátor je zariadenie určené na zdvih a prenos materiálu s hladkým a neporéznym povrchom pomocou vákuových prísaviek.

Podtlak je vytvorený vákuovou pumpou, alebo systémom “venturi”, ktorý prostredníctvom stlačeného vzduchu vytvára podtlak v zásobníku vákua a následne v prísavkách. Zásobník vákua spoločne so spätným ventilom zabezpečujú, aby bremeno nebolo ihneď uvoľnené pri nepredvídanom prerušení napájacieho zdroja. Manometer je nainštalovaný na vákuovom obehu a slúži na kontrolu hladiny podtlaku. Bezpečnostná signalizácia je regulovaná vacuostatom. Keď podtlak v zásobníku dosiahne žiadanú úroveň, na signalizačnom systéme svieti zelené svetielko, ak hladina podtlaku je nedostatočná a nie je možné používať manipulátor, svieti červené výstražné svetielko a zapne sa zvuková signalizácia.

V prípade kritickej situácie, ak by sa zvuková signalizácia a červené výstražné svetielko zapli počas práce s manipulátorom, treba sa okamžite vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti, keďže je riziko prípadného uvoľnenia a pádu bremena. Na ráme manipulátora je pripevnená rukoväť, ktorá slúži na manipuláciu s manipulátorom počas zdvihu. Zapnutie a vypnutie prívodu podtlaku k prísavkám je regulované posuvným ventilom 

VÁKUOVÉ MANIPULÁTORY RIGHETTI

umožňujú sklopenie o 90° manuálnym alebo pneumatickým preklápaním pre manipuláciu s materiálom v horizontálnej alebo vertikálnej polohe

sú v súlade s normami EU o strojoch a zariadeniach

sú vybavené bezpečnostným systémom - výstražná svetelná a akustická signalizácia, filter, spätný filter, manometer, zásobník vákua

nevyžadujú priamy zdroj podtlaku, sú uspôsobené pre napojenie na zdroj stlačeného vzduchu

Kritéria výberu:

Pri výbere správneho typu podtlakového manipulátora je nutné definovať nasledujúce parametre:

Nosnosť: je nutné určiť maximálnu hmotnosť prenášaných kusov

Rozmer a tvar nákladu

Typ zdvíhacieho zariadenia

Prehľad základných typov vákuových manipulátorov:

manipulátor na stlačený vzduch s pneumatickým výklopným systémom

Obr. č. 2 – manipulátor na stlačený vzduch s pneumatickým výklopným systémom

manipulátor na stlačený vzduch s ručným výklopným systémom

Obr. č. 3 – manipulátor na stlačený vzduch s ručným výklopným systémom

manipulátor na stlačený vzduch s ručným výklopným systémom

Obr. č. 4 – manipulátor na stlačený vzduch s ručným výklopným systémom

manipulátor s elektrickou pumpou a s ručným výklopným systémom

Obr. č. 5 – manipulátor s elektrickou pumpou a s ručným výklopným systémom

manipulátor s elektrickou pumpou a s ručným výklopným systémom

Obr. č. 6 – manipulátor s elektrickou pumpou a s ručným výklopným systémom

manipulátor na akumulátor s ručným výklopným systémom

Obr. č. 7 – manipulátor na akumulátor s ručným výklopným systémom

manipulátor na akumulátor s ručným výklopným systémom

Obr. č. 8 – manipulátor na akumulátor s ručným výklopným systémom