SPRINTER Donatoni

SPRINTER 725 CNC: Digitálne riadená 5-osá (X-Y-Z-C-A) mostová píla

- Pevný stôl, bez rotácie

- Kotúč, otáčanie od 0° - 370°

- Kotúč, naklápanie od 0°- 90°

- Z - osa, vertikálny posun 470 mm

- Maximálny priemer kotúča 625 mm

 

Popis 5-tich interpolovaných osí:

- os X pohyb supportu

- os Y pohyb mostu

- os Z vertikálny pohyb kotúča

- os C otáčanie kotúča

- os A sklon kotúča

 

 

Štruktúra stroja:

 

Most (os Y) a  support (os X):

Stabilizovaná oceľová konštrukcia, v ktorej sa nachádzajú komponenty na pohyb supportu.

Most a support sa pohybujú na ložiskových zostavách po frézovanom vedení umiestnenom v olejovom kúpeli.

Pohyb mostu vpred – vzad po osi Y a pravo – ľavý pohyb supportu po osi X vykonáva krokový motor spojený s presnou prevodovkou, ktorá zabezpečuje pohyb cez kalené šikmé ozubenie a pastorok v olejovom kúpeli.

Všetky komponenty zabezpečujúce pohyb sú chránené skladacím plastovým vakom, ktorý eliminuje ich akékoľvek znečistenie.

 

Pohyb hriadeľa (os Z):

Stabilná oceľová konštrukcia pohybujúca sa vertikálne na vozíku za pomoci dvoch párov guličkových bežcov po mazanom lineárnom vedení.

Pohyb hriadeľa hore – dole po osi Z vykonáva digitálne riadený motor spojený cez presnú prevodovku so závitovou tyčou a vodiacou maticou.

Všetky komponenty zabezpečujúce pohyb sú chránené skladacím plastovým vakom, ktorý eliminuje ich akékoľvek znečistenie.

 

Bočné nosníky:

Oceľová konštrukcia upevnená na dvoch betónových múroch. Vo vnútri konštrukcií v olejovom kúpeli sa nachádzajú komponenty na pohyb mostu.

 

Hlava hriadeľa (os C a os A):

Oceľová konštrukcia, umožňujúca hlave hriadeľa horizontálne pravotočivé aj ľavotočivé otáčanie o 370° okolo svojej osi a taktiež vertikálny sklon od 0°- 90°. Oba pohyby, otáčanie (osa C) a sklon (osa A) zabezpečujú digitálne riadené motory spojené s presnými prevodovkami.

 

Priemer vertikálneho rezacieho kotúča je min. 400 mm a max. 725 mm s vertikálnym pohybom v osi Z 470 mm.

 

Hriadeľ verzia TOP ISO 40:

 

Toto príslušenstvo umožňuje obsluhe používať okrem kotúča aj ďalšie diamantové nástroje ako 350 mm horizontálny tvarovací kotúč, kotúče na hĺbenie, finger bity a pod. nástroje na tvarovanie.

Nástroje sú pripojené k motoru nerezovým adaptérom.

 

Súčasťou dodávky je 17 kW motor s  reguláciou otáčok od 0 – 6000/min a systém na vnútorné chladenie nástroja vodou.

                                                                                                         

Červený, rez označujúci 30MW laser.

 

Na pravo od stroja je umiestnená plechová skriňa, v ktorej sú umiestnené všetky elektrické a elektronické komponenty riadiace pílu.

 

Ovládací panel je upevnený na pohyblivom ramene, čo umožňuje operátorovi nastaviť si ovládací panel podľa vlastných požiadaviek.

Na ovládanie slúži dotykový displej, plus joystick pre manuálne ovládanie všetkých osí a potenciometre pre nastavenie rýchlosti. Na nahrávanie súborov z externých zdrojov slúži USB vstup. Zariadenie používa operačný systém Windows XP Professional.

 

 

Inštalovaný software:

 

 

Rezanie platní:

Obsahuje programy na rezanie dlažby, priamych a špirálových schodísk, okenných parapet, soklov, mnohouhlových kusov.

Operátor môže rezať v manuálnom cykle za použitia joysticku a lasera, alebo v polo-automatickom cykle za použitia manuálnych ovládačov a dotykového displeja na určenie posunu, alebo v automatickom cykle zadaním „viacnásobného“ / „kombinovaného“  a pod. rezu, zadaním počtu kusov a ich rozmerov.

 

Parametrické tvary:

Obsahuje skupinu preddefinovaných mnohouholníkových obrazcov/tvarov pripravených na rezanie. Operátor po vybraní požadovaného tvaru iba zadá rozmery na dotykovom displeji a aktivuje cyklus.

 

ISOSAG:

Program na tvarovanie profilov ktorý je inštalovaný v základnej výbave . Obsahuje skupinu preddefinovaných profilov, ktoré zobrazuje na (touch screen) obrazovke.  Program pre návrh profilu umožňuje vykonávať operáciu tvarovania profilu  na obrábanom kuse žuly alebo mramoru  vertikálne osadeným  rezným kotúčom paralelnými rezmi  alebo orezaním pod uhlom. Operátor má možnosť si vybrať spôsob finálnej úpravy obrábaného kusu a to tzv. ohrubovaním (očesaním) vertikálne osadeným kotúčom alebo horizontálne upevneným orezávacím nástrojom – kotúč 350 mm ( vzťahuje sa na voliteľnú výbavu TOOLS )

 PARAMETRIX:                                                                                                

Pre plánovanie parametrických nákresov obdĺžnikových, rohových kuchynských dosiek, schodov a iných 2D výrobkov mnohouholníkového tvaru.

 

Softvér inštalovaný na zákazníkov samostatný počítač

 

DDX EASYSTONE BASIC :                                                                      

 

Softvér pre 3-rozmerné opracovanie kameňa

Ide o  3D CAD CAM grafický  program ktorý umožňuje pripraviť súbor  vo formáte DXF na vykonanie požadovanej operácie Donatoni  CNC pílou či už ide o priame alebo rôzne  tvarované  rezy. Požadované naprogramované  tvarovacie operácie môžu byť vykonávané buď  pomocou rezného kotúča  alebo v kombinácii s horizontálne upevneným tvarovacím (vyhladzovacím) kotúčom.

Tvarovanie

Tvarovanie sa vykonáva  kombináciou rezného kotúča - viacnásobnými rovnako orientovanými rezmi s  horizontálne  upevnením kotúčom používaným pre finálne úpravy opracovaného kusu materiálu

Opracovanie viacerých kusov

Umožňuje opracovanie viacerých kusov materiálu uložených na pracovnom stole pozostávajúcich s pravidelných alebo nepravidelných mnohouholníkov a to pomocou rezného kotúča alebo nástroja Finger bit (prstová fréza)

Gravírovanie

Umožňuje gravírovanie písmen alebo číslic pomocou gravírovacieho nástroja

Vŕtanie

Použitím korunkového vrtáku umožňuje odvŕtanie rôznych priemerov dier

 

Importovanie  DFX súboru: pomocou USB kľúča alebo cez LAN sieť.

 

materiály.                                                                             

 

V cene je zahrnutá pravidelná aktualizácia softvéru po dobu 1 rok

 

Program - 3D simulácia  :                                                                                        

 

Umožňuje zobraziť  3D simuláciu celého výrobného procesu obrábania materiálu ešte pred jeho reálnym vykonaním  a predísť tak možným chybám.

 

 

Vzdialený asistent:                                                                                                       

 

Hlavný elektrický panel má možnosť pripojenia cez internet na asistenčnú službu Donatoni. Vzdialený asistent umožňuje technikom Donatoni kedykoľvek diagnostikovať akékoľvek generované chybové hlásenia, poprípade upraviť priamo v programe nastavenia podľa správnosti .

Zákazník má zabezpečiť ADSL pripojenie stroja na internet s garantovanou rýchlosťou pripojenia 256 kbit/s na výstupe.

 

                                                                                                                               

Vyklápací stôl:

 

Hydraulicky vyklápaný stôl z pozinkovanej konštrukčnej ocele. Pracovná plocha pokrytá drevom. Vyklápanie od 0° do 85°, maximálna nosnosť 2000 kg.

 

Rozmery: 3500 x 2000 x 800 mm                                                                          

 

Odnímateľná nadstavba pracovného stola: s pozinkovanej konštrukčnej ocele . Povrch vymeniteľného stola je pokrytý drevom. Táto nadstavba  sa používa hlavne pre štandardné rezanie dosiek. Manipulácia  s nasdtavbou sa vykonáva pomocou vysokozdvyžného vozíka

Rozmer 3500 x 2000 mm.

Odmeriavanie výšky segmentu na reznom kotúči:                                           

Umožňuje pravidelné odmeriavanie priemeru kotúča

 

 

SCAN-CNC PROGRAM:      

 

 

Pozostáva s laseru umiestneného na hlave stroja, ktorý umožňuje načítať jednotlivé body 2D šablóny priamo na stole následne ich spojiť do uceleného obrazca na obrazovke a previesť návrh do DXF súboru v reálnom čase. 

Rezy potom možno vykonať pomocou programu Parametrix – pre rovné rezy alebo v programe Easy stone basic – pre zakrivené rezy - napr.: oblúk . 

 

PHOTO SLAB:                                                                                                     

                                

 

Umožňuje pomocou kamery umiestnenej na hornej strane stroja zachytiť obraz

dosky - jej kresbu a následne optimalizovať rez v závislosti od veľkosti dosky a prípadných defektov na materiály.

 

 

 

 

 

Technické parametre stroja

 

SPRINTER 725 TOP

 

 

Maximálny počet osí

 

 

5

 

Rozsah pohybu v osi X

 

mm.

 

3600

 

Rozsah pohybu v osi Y

 

mm.

 

2450

 

Vertikálny pohyb hlavy v osi Z

 

mm.

 

370

 

Rotácia hlavy kotúča  (os C)

 

stupne

 

0°/370°

 

Nakláňanie hlavy kotúča (os A)

 

stupne

 

0°/90°

 

Rozmery pracovného stola

 

mm.

 

2000 x3500

 

Minimálny priemer kotúča

 

mm.

 

400

 

Maximálny priemer kotúča

 

mm.

 

725

 

Maximálna hĺbka rezu

 

mm.

 

250

 

Výkon motora kotúča

 

kW/koní

 

17,6/24-S6

 

Otáčky kotúč/nástroj s meničom

 

ot./min.

 

0/6000

 

Uchytenie nástrojov

 

ISO

 

40

 

Maximálna rýchlosť osa X

 

mt./min.

 

0 – 30

 

Maximálna rýchlosť osa Y

 

mt./min.

 

0 - 30

 

Maximálna rýchlosť osa Z

 

mt./min.

 

0 – 6

 

Maximálna rýchlosť osí X Y

 

mt./min.

 

0 – 30

 

Spotreba vody

 

lit./min.

 

40

 

Spotreba vzduchu

 

lit./min.

 

2

 

Štandardné napätie

 

Volt/Hz

 

400/50

 

Približná celková hmotnosť stroja

 

Kg.

 

4250