Stĺpové manipulačné žeriavy STOCO

Stĺpový manipulačný žeriav

RIGHETTI stĺpový manipulačný žeriav

Stĺpové manipulačné žeriavy s manuálnym alebo elektrickým pohonom otáčania sú určené pre manipuláciu s materiálom hlavne vo vnútri prevádzky,(vykládka materiálu, nakladanie materiálu na stroj , prekladanie na pracovný stôl . Umožňuje preklad a vykládky bremien v dosahu ramena (od 3,00 m až 8,00 m) . Rozsah rotácie ramena je vyrazená na všetkých modeloch, zatiaľ čo pracovné vlastnosti žeriavu sa menia podľa rôznych modelov zariadení.

Stĺpový manipulačný žeriav plní 3 základné funkcie:

- vertikálny zdvih materiálu pomocou elektrického kladkostroja

- presun materiálu v priestore vďaka pohybu kladkostroja s ručným alebo elektrickým posuvom po ramene žeriavu

- rotácia nákladu v priestore okolo osy žeriavu pomocou ručného alebo elektrického otáčania ramena žeriavu

Pri výbere správneho typu stĺpového manipulačného žeriavu je nutné definovať nasledujúce parametre:

ROZMERY: Výška ramena, ktorá udáva dráhu háku elektrického kladkostroja a dĺžka ramena

NOSNOSŤ: Maximálna hmotnosť nákladu

TYP POHONU: ručné alebo elektrické v závislosti od charakteru prepravovaného materiálu

CHARAKTER NÁKLADU

PRACOVNÉ PROSTREDIE: interiér alebo exteriér

SPÔSOB UCHYTENIA ŽERIAVOVÉHO RAMENA: osadenie žeriavového ramena na stĺp dodaný spolu s ramenom alebo jeho uchytenie na stenu prípadne železobetónový stĺp (ktoré spĺňajú statické kritéria ) pomocou dodaného svorkového systému.

MOŽNOSTI PREVEDENIA MANIPULAČNÉHO ŽERIAVU:

Obr č. 1 – C profil
Obr č. 1 – C profil
Obr č. 2 – konzolový model
Obr č. 2 – konzolový model
Obr č. 3
Obr č. 3
Obr č. 4 – lomené rameno
Obr č. 4 – lomené rameno
Obr č. 5 – manuálne otáčanie 360°
Obr č. 5 – manuálne otáčanie 360°
Obr č. 6 – elektromotorické otáčanie 360°
Obr č. 6 – elektromotorické otáčanie 360°

každý model okrem Obr. č. 5 a 6 má aj variantu s uchytením na stenu resp. železobetónový stĺp