PSB 50 P STOCO

  • veľkoobjemový vstupný odkaľovač stlačeného vzduchu s maximálnym účinkom
  • kontrolný panel s manometrom a nastavením pracovného tlaku, manometrom vstupného tlaku a manometrom podtlaku odsávania
  • pomer brusivo/vzduch udržiava automatika na nastavenej úrovni podľa množstva vzduchu privádzaného do trysky
  • bezpečnostný vypínač automaticky zastaví stroj v prípade poklesu podtlaku spôsobeného či už upchatím filtra, opotrebovaním štetín, poruchou turbíny alebo náhodným oddialením hlavice od materiálu
  • cyklón -separátor odpadu, 95%prachových častíc padá do igelitového vreca, minimum sa dostáva do vysávača, takmer všetko brúsne zrno je vrátené späť do zásobníka, extrémny servisný interval
  • recyklácia brúsneho zrna, v prípade potreby sa dá využiť pre ,,voľné" pieskovanie s použitím menšej kabíny
 
Technické údaje PSB 50 P PSB 50 S
doporučená hĺbka písma <10mm <10mm
vstupný tlak vzduchu >6 bar >6 bar
pracovný tlak vzduchu 0,2–3 (max 6) bar 1,5–3 (max 6) bar
spotreba vzduchu 400–1300 l/min 400–1300 l/min
zásobník brusiva 50l 50l
predfilter cyklón (vodná komora – na objednávku) filcové vrecko
mikrofilter 6 m2 na objednávku 2 m2
odsávacia turbína 2000 W (max 3600 W – na objednávku) 1200 W (max 3600 W – na objednávku)