ISB 20 S STOCO

  • vhodný pre malé a stredné kamenárske dielne s nižšími nárokmi na výkon, ľahko prenosný
  • vhodný pre malé a stredné kamenárske dielne na špeciálne práce, napr. pieskovanie fasád, ľahko prenosný
  • univerzálne použiteľný na materiály od žuly po sklo
  • vstupný odkaľovač stlačeného vzduchu a manometer s nastavením pracovného tlaku
  • patentovaná hlavica MK100 s bór-karbidovou tryskou, tri hadice pre prívod vzduchu a brúsneho zrna a pre odsávanie, spúšťanie mikrospínačom umiestneným na pieskovacej hlave
  • združená jednotka: zásobník brúsneho zrna a výkonné odsávanie 1200W s ,,vreckovým" filtrom
  • recyklácia brúsneho zrna, v prípade potreby sa dá využiť pre ,,voľné" pieskovanie za použitia menšej kabíny
 
Technické údaje ISB 20 S ISB 40 P
doporučená hĺbka písma cca 3mm cca 3mm
vstupný tlak vzduchu >8 bar >8 bar
pracovný tlak vzduchu 5–8 bar 5–8 bar
spotreba vzduchu cca 450; 550 l/min cca 700; 1100 l/min
zásobník brusiva 20l 40l
predfilter filcové vrecko cyklón (vodná komora – na objednávku)
mikrofilter na objednávku 2 m2 6 m2
odsávacia turbína 1200 W 2000 W (max 3600 W – na objednávku)